TRES TRAMS DE TRUSS

  Èxit del festival de teatre d'objectes vius TRES TRAMS DE TRUSS 

(amb la col·laboració de ACV Els Mestrets)